Do góry

Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Login Form

 SPONSORZY

OSP KOBYLANY:

 


  

 

 

Poczta

 

Licznik odwiedzin

Wszystkie odwiedziny 34902

Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylanach powstała w 1910 roku. Inicjatorami jej założenia byli dwaj ludzie: ksiądz kanonik Leon Kruszyna i wójt Jakub Szydło.

wprawdzie prywatne agendy ubezpieczeniowe "Wisły" i "Florianki", ale na ubezpieczenie mogli sobie pozwolić tylko najzamożniejsi gospodarze. Dostrzegając te 

zagrożenia ks. Kruszyna i wójt Szydło powołali do życia w Kobylanach Straż Ogniową, która została zarejestrowana w Okręgowym Związku OSP w Jaśle pod numerem 24. Pierwszym komendantem jednostki zostaje Andrzej Soliński, który tworzy główny człon straży do 1914 roku.         Jedną z najgroźniejszych klęsk żywiołowych tamtych czasów były pożary. Gęsta zabudowa wiejskich budynków mieszkalnych i gospodarskich, krytych strzechą domostw, sprzyjała powstawaniu i szerzeniu się pożarów, które były trudne do opanowania. Szalejący żywioł pochłaniał kilka gospodarstw na raz. W zaborze austriackim ubezpieczeń państwowych od ognia nie było. Działały 

Wybuch I wojny światowej przerwał lub znacznie ograniczył działalność OSP w Kobylanach i nie tylko w tej miejscowości. Przyczyna była prosta- młodzi mężczyźni, również strażacy, poszli na front, zostali wcieleni siłą do armii austriackiej. Wielu druhów z wojny nie wróciło, co osłabiło szeregi strażackie tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

 

 

Ks. Leon Kruszyna - założyciel OSP Kobylany

 

 

Pierwszy komendant Andrzej Soliński

 

 

 

Okres międzywojenny.

 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli , OSP w Kobylanach zaczyna się odradzać. Powstają nowe drużyny, zaczęto też budowę drewnianego budynku strażnicy, który znajdował się na tzw. ?wygonach wiejskich?. Przechowywano tam podstawowy sprzęt gaśniczy, a druhowie organizowali tu zbiórki. We wsi rozwieszono gongi, które miały informować o pożarze. Do tej pory informowały o tym dzwony kościoła parafialnego.  Kilka lat po Zjeździe Strażaków Polskich, który miał miejsce  w 1921 roku, komendantem OSP w Kobylanach zostaje Stanisław Makoś. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych powstaje przy OSP orkiestra dęta, mimo że sytuacja materialna straży jest bardzo skromna.

Niewielkie fundusze przekazują w tym okresie na sprzęt pożarniczy ksiądz proboszcz oraz dwory w Kobylanach i Sulistrowej, które również chronione były przez strażaków z Kobylan.

Przed wybuchem II wojny światowej prezesem zostaje wybrany Karol Bal. Strażacy posiadają wówczas na wyposażeniu wóz konny, sikawkę ręczną, wiadra i sznury do wyciągania wody ze studni, tłumice, drabiny oraz siekiery.

 

 

 

 

 

Orkiestra strażacka z Kobylan

 

 

 

Kościół w Kobylanach przed II wojną światową

 


 

 

 

 


OSP Kobylany w okresie II wojny światowej.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Już po godzinie szóstej rano tego dnia nad Kobylanami pojawiły się samoloty niemieckie. Eskadra przeleciał nad wsią od północy w kierunku Krosna. Ostatni z bombowców zrzucił bomby. 8 września ok. godziny 17-tej do wsi wkroczyły wojska wermachtu. Okupacja Kobylan trwał do września 1944 roku, kiedy do wsi wkroczyła Armia Czerwona.

Od pierwszych dni wojny miejscowa straż działała bardzo aktywnie. Komendant Stanisław Makoś zdając sobie sprawę, jak wielkie i trudne zadania stoją przed strażakami ochotnikami w okresie pożogi wojennej, zaczął edukację pożarniczą z tymi strażakami, którzy nie wyruszyli na wojnę z hitlerowskim okupantem. Szkolenia dotyczyły obrony przeciwgazowej, służby sanitarnej, budowy schronów. Organizowano zespoły dowodzenia, które miały kierować gaszeniem pożarów. Okupant sam wyznaczył zadania dla strażaków, ale nie w pełni odpowiadały one interesom polskiego społeczeństwa. Ochotnicy z Kobylan nie zrażali się tym. Pod pozorem wykonywania zadań narzuconych przez Niemców służyli, jak mogli najlepiej rodakom. Należy podkreślić, że wielu strażaków włączyło się do czynnej walki z najeźdźcą. Wstępowali do Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich i jako patrioci przelewali krew za wolność ojczyzny.

 

Okres powojenny.

Podczas II wojny światowej strażacy z Kobylan stracili niemal cały swój sprzęt. Wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Gromadzeniem drobnego sprzętu przeciwpożarowego zajmował się prezes Karol Bal i sołtys Stanisław Szydło. Osp Kobylany otrzymała również sikawkę ręczną pozostawioną pod Jedliczem przez wycofujące się wojska niemieckie.

Od 1950 roku naczelnikiem OSP w Kobylanach zostaje Wit Samborowski. Zaczyna się nowy etap w historii jednostki. Nowy naczelnik organizuje szkolenia bojowe, stara się o nowy sprzęt. Na wyposażeniu  straży jest wóz konny, wielocylindrowa motopompa Leopolia M800 , nowe mundury, pasy, hełmy i toporki. Szkolenia przynoszą efekt. OSP w Kobylanach zajmuje czołowe miejsca w zawodach bojowych.

Przez strażaków prowadzona jest propaganda pożarnicza, a teren działalności gaśniczej nie ogranicza się tylko do macierzystej wsi, obejmuje także wioskach sąsiednie. Tworzy się pogotowie konne do przewozu sprzętu gaśniczego. Należą do niego furmani, którzy posiadają  najlepsze konie we wsi.

Wóz konny był jednak wolnym środkiem transportu, dlatego wiele radości i poczucia większego bezpieczeństwa sprawił fakt otrzymania od Komendy Powiatowej samochodu Lublin, który pozwolił na szybkie dotarcie do pożaru, a trzeba podkreślić to, że większość zabudowań gospodarskich pokrytych było słomą, co sprawiało, że budynek palił się bardzo szybko.

Po otrzymaniu samochodu strażacy z Kobylan zmuszeni byli rozbudować swoją remizę, która mieściła się w dawnej dworskiej drewutni. Aby pozyskać środki finansowe na ten cel oraz na zakup nowego sprzętu, organizowane były liczne festyny i zabawy w zabytkowym parku.

 

Najstarszy dyplom dla OSP Kobylany

 

 

Pierwszy samochód

 

 

Budowa nowej remizy.

OSP Kobylany pod dowództwem Wita Samborowskiego rozwija się prężnie. Zostaje wybudowany zbiornik wodny na działce Jana Węgrzyna. Jednak to druhowi Samborowskiemu nie wystarczało. Stale myślał wraz z innymi strażakami o remizie z prawdziwego zdarzenia, w której można by było przechowywać sprzęt i organizować zbiórki. Istniejący budynek remizy nie spełniał takich funkcji. Przystąpiono do zbiórki materiałów budowlanych, zaczęto wypalać cegłę we własnym zakresie, a mieszkańcy wsi, którzy posiadali własny las zadeklarowali, że oddadzą z niego po dwa drzewa. W lutym 1962 roku przewodniczący Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobylanach, Stanisław Mroziński oraz naczelnik OSP Kobylany Wit Samborowski udali się do Centralnego Zarządu Gminnej Spółdzielni ?Samopomoc Chłopska? w Warszawie z prośbą o przydzielenie OSP działki pod budowę remizy na tzw. Podworskiej Resztówce.

Działania przyniosły efekty, otrzymano działkę i pozwolenie na budowę. W 1963 roku ruszyły prace. Wszyscy strażacy pracowali w czynie społecznym, pomagali im mieszkańcy wsi. Mimo ogromu prac budowlanych, strażacy znaleźli czas na to, aby założyć grupę teatralną i wystawiać przedstawienia. Kierował nimi Jan Wierdak, a kostiumy i scenografię przygotowywała pani Felicja Janik. Wszystkie dochody z przedstawień przeznaczano na budowę remizy, którą oddano d użytku 29 grudnia 1965 roku. Służy ona do dziś mieszkańcom wsi, znajdują się w niej: świetlica, biuro Zarządu OSP Kobylany, pomieszczenia magazynowe, wieża do suszenia węży i dwa boksy na samochody strażackie.

 

 

 

Amatorski zespół teatralny OSP Kobylany

 

 

Sukcesy kobiet z OSP Kobylany w latach sześćdziesiątych XX wieku.

W latach 60-ych Wit Samborowski organizuje żeńską drużynę strażacką , która bierze czynny udział w szkoleniach strażackich i zawodach pożarniczych oraz przy gaszeniu pożarów. Największe sukcesy dziewczyny zaczynają zdobywać od 1967 roku. Zdobywają wtedy pierwsze miejsce w zawodach wojewódzkich w Rzeszowie. W 1968 roku biorą udział w zawodach krajowych we Wrocławiu, po których miały reprezentować Polskę na zawodach międzynarodowych w miejscowości Krems w Austrii w dniach 29.06 do 10.07. 1969 r. W skład reprezentacji wchodziły druhny: Anna Czekańska, Teresa Makoś, Janina Solińska, Maria Solińska, Lucyna Szmyd i Zofia Szydło. Przygotowywał ich do startu płk. poż Mieczysław Prugar z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie. W zawodach dziewczyny zajęły II miejsce. Do pełnego sukcesu zabrakło bardzo niewiele, bo zaledwie pół punktu. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z ówczesnej Czechosłowacji. Druhny rozsławiły naszą niewielką miejscowość na całą Polskę a nawet Europę.

 

Zwycięska drużyna kobiet OSP Kobylany w Wiedniu

 

 

Drużyna żeńska z Kobylan z austriackimi strażakami i swoimi opiekunami

 

 

Wydarzenia z lat osiemdziesiątych XX wieku w OSP Kobylany.

W latach 80-ych wprowadzono podział wiekowy w drużynach strażackich. Wtedy to ówczesny prezes, Edward Soliński, wnuk pierwszego komendanta OSP Kobylany, Andrzeja Solińskiego, nawiązał zakrojoną na szeroką skalę współpracę z pedagogami Szkoły Podstawowej w Kobylanach i jej uczniami. Powstają pierwsze drużyny młodzieżowe. Uczniowie biorą udział w ogólnopolskich konkursach wiedzy pożarniczej i startują w zawodach. Największy sukces indywidualny odniósł Andrzej Kludacz, który zajął I miejsce w eliminacjach rejonowych Konkursu Wiedzy Pożarniczej i zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego.

Drużyny młodzieżowe są ogniwem, które łączy dwa pokolenia- druhów, którzy odeszli już ze służby i druhów, którzy czynnie uczestniczą w życiu OSP. Stanowią ciągłość, ponieważ to młodzież zastąpi kiedyś obecnych strażaków i służyć będzie przez lata społeczeństwu Kobylan.

Początek lat 80-ych to okres stanu wojennego w Polsce. W 1981 roku wielu naszych strażaków było członkami Solidarności. Chcieli oni umocnić swoją działalność poprzez poświęcenie krzyża, który miał być zawieszony w remizie. Miał on umocnić nadzieję w odrodzenie wolnej Polski i dać siłę do działania. Poświęcenie krzyża miało mieć miejsce 13 grudnia 1981 roku w kościele parafialnym. W nocy z 12 na 13 grudnia Wojciech Jaruzelski w imieniu Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego ogłosił w Polsce stan wojenny. Mimo to strażacy i społeczność Kobylan postanowili krzyż poświęcić. Rankiem 13 grudnia spod remizy ruszyła procesja. Na jej czele z krzyżem szedł druh Jan Mrozowski. Podczas mszy św. proboszcz parafii świętej pamięci ks. Jan Barć poświęcił krzyż, który po mszy uroczyście zawieszono w budynku remizy. Stał się on symbolem wartości chrześcijańskich i patriotycznych w służbie strażaków z Kobylan.

 

Druh Edward Soliński, wnuk pierwszego komendanta OSP Kobylany

 

Lata dziewięćdziesiąte.

11 kwietnia 1990 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Kobylan otrzymała od Zarządu Głównego Związku OSP odznaczenie w postaci Złotego Medalu za zasługi dla pożarnictwa, a 12 kwietnia 1990 r. druh Wit Samborowski otrzymał godność Honorowego Członka Związku OSP za wybitne zasługi dla rozwoju strażactwa ochotniczego i ochrony przeciwpożarowej.

3 maja ,w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, OSP Kobylany obchodziła jubileusz 80-lecia działalności. Brać strażacka i całe społeczeństwo Kobylan wraz z władzami samorządowymi uczestniczyli uroczystej mszy św. , podczas której proboszcz Jan Barć poświęcił sztandar. Wielu druhów w tym dniu zostało odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznaką Wzorowego Strażaka za swoją ofiarną służbę dla  społeczeństwa. Akt nadania sztandaru podpisano 24 czerwca 1990 roku. Było to wielkie wyróżnienie dla naszej jednostki.

W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku OSP Kobylany czyni starania o włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Jednostka odnosi w tym okresie liczne sukcesy w zawodach pożarniczych.

 

 

 

 

 

W 1996 roku długoletni naczelnik Wit Samborowski ustępuje z zajmowanego stanowiska na własną prośbę. Na jego miejsce zastaje wybrany druh Jan Mroziński, który przez lata zdobywał swoje bogate doświadczenie pożarnicze u boku swojego poprzednika.

 

Dh Jan Mroziński - naczelnik OSP Kobylany

 

Nowy naczelnik kontynuuje dzieło druha Samborowskiego. Przygotowuje z zapałem drużyny do zawodów, wciela w szeregi OSP młodzież i przygotowuje ją do różnego rodzaju konkursów, które mają na celu szerzenie wiedzy przeciwpożarowej i rozbudzanie odpowiedzialności za społeczeństwo, stara się o nowy sprzęt pożarniczy, nawiązuje współpracę z jednostkami straży pożarnej ze Słowacji, która polega na wymianie doświadczeń, ale ma też charakter towarzyski.

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych wykonano wiele prac remontowych budynku remizy: wymieniono okna, drewniane schody w wieży zastąpiono stalowymi, zainstalowano centralne ogrzewanie. We wszystkich wymienionych pracach strażacy nie szczędzili sił, pomagały także władze gminne.

 

Lata 2000-2011

2000

90-lecie OSP Kobylany.

27 sierpnia 2000 roku OSP Kobylany obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. , którą odprawił proboszcz parafii, ks. Bolesław Konieczny. W kościele zgromadziła się licznie społeczność Kobylan, zaproszone zostały władze samorządowe, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, władze związkowe OSP, zaprzyjaźnione jednostki z pobliskich miejscowości i ze Słowacji.

Po mszy św. uroczystości przeniosły się pod budynek remizy. Wszystkich zebranych przywitał druh Jan Mrozowski. Następnie przybliżył on zgromadzonym dzieje naszej wsi i działalność OSP Kobylany od 1910 roku, czyli od czasu jej założenia.

 

Dekorowanie Sztandaru Złotym Medalem Zasługi dla pożarnictwa

 

Zaproszeni goście

 

Z okazji jubileuszu Sztandar OSP Kobylany został udekorowany Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa.

Na wniosek Związku Gminnego OSP w Chorkówce Związek Powiatowy  OSP w Krośnie nadał strażakom medale i odznaczenia. Złote medale otrzymali: Jan Mroziński i Józef Buczyński. Srebrne medale otrzymali druhowie: Józef Subik, Piotr Soliński, Mariusz Chryń, Kazimierz Kludacz, Maciej Palion, Krzysztof Więcek. Brązowymi medalami uhonorowani zostali: Bernard Mroziński, Piotr Wnęk, Anna Dobrzańska, Małgorzata Dobrzańska, Halina Pączek, Krzysztof Szmyd i Franciszek Jop. Poza tym wielu młodych strażaków otrzymało odznaki Wzorowy Strażak. Druh Edward Dedowicz przyjął odznakę za trzydzieści lat służby. Delegacja strażaków ze Świdnika na Słowacji wręczyła resortowe odznaczenia Edwardowi Solińskiemu i Janowi Mrozińskiemu.

Po części oficjalnej miała miejsce część artystyczna. Wystąpiła strażacka orkiestra dęta i zespół pieśni i tańca ?Lubatowianie?. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Kobylan i okolicznych miejscowości dali swoją obecnością na uroczystościach 90-lecia OSP Kobylany wyraz swej wdzięczności strażakom ochotnikom za ich trud i poświęcenie.

 

2001

 

W styczniu nasza jednostka otrzymała  samochód bojowy Star -66/GBA4/16. Był to dar od jednostki wojskowej MSWiA w Olsztynie. Duży wkład w pozyskanie tego samochodu miał druh Kazimierz Krężałek.

1 lutego 2001 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo- wyborcze, na którym wybrano nowy zarząd. Prezesem został Edward Soliński, wiceprezesem Józef Buczyński, naczelnikiem Jan Mroziński, zastępcą naczelnika Krzysztof Więcek, sekretarzem Małgorzata Dobrzyńska, skarbnikiem Piotr Soliński, a gospodarzem Andrzej Węgrzyn.

7 kwietnia jednostka OSP w Szczepańcowej była gospodarzem  Zjazdu Gminnego , na którym wybrano władze Zarządu Gminnego OSP. Naczelnik OSP Kobylany , Jan Mroziński, wybrany został na Komendanta Gminnego OSP, a dh Jan Mrozowski na przewodniczącego komisji rewizyjnej. 13 października 2001 r. w Szczepańcowej odbył się I Powiatowy Zjazd Związku OSP RP, na którym dh Jan Mroziński został wybrany na wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

8 lipca nasza jednostka była gospodarzem Gminnych zawodów Sportowo-pożarniczych. Zawody odbyły się na stadionie sportowym Klubu Sportowego ?Victoria? Kobylany. OSP Kobylany wystawiła trzy sekcje:

-chłopcy 12-15 lat (zajęli III miejsce),

-kobiety gr. C (zajęły I miejsce),

-mężczyźni gr. A (zajęli VII miejsce).

W sierpniu na zaproszenie Jednostki Pożarnego Dobrowolnego Zboru w Ladomirowej na Słowacji nasza jednostka po raz drugi uczestniczyła w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych wystawiając dwie sekcje:

-kobiety gr. C (zajęły I miejsce na 6 startujących),

-mężczyźni gr. A (zajęli VI miejsce na 14 startujących).

 

Zwycięska drużyna na Słowacji

 

 

W sierpniu miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie. Delegacja OSP Kobylany uczestniczyła w obchodach 90-lecia założenia OSP Kopytowa. Całą uroczystość prowadził naczelnik naszej jednostki, a zarazem Komendant Gminny OSP w Chorkówce- dh Jan Mroziński.

 

Dh Jan Mroziński

 

W październiku W Szczepańcowej miał miejsce I Powiatowy Zjazd Związku OSP RP. Podczas tego zjazdu naczelnik OSP Kobylany, a zarazem komendant gminny, Jan Mroziński został wybrany na wiceprzewodniczącego Powiatowej Komisji Rewizyjnej.

Rok 2001 przyniósł 13 akcji przeciwpożarowych. Osiem razy gaszono budynki mieszkalne i 5 razy palące się trawy. Budynki gaszono w Bóbrce, Makowiskach, Sulistrowej(dwa razy), Głojscach, Łękach Dukielskich (dwa razy), Kopytowej. W akcjach gaśniczych wyróżnili się druhowie: Edward Soliński, Jan Mroziński, Bernard Mroziński, Józef Buczyński, Mariusz Chryń , Krzysztof Więcek, Piotr Soliński, Albert Rogala, Zbigniew Majchrowicz, Tomasz Krężałek, Tomasz Wierdak, Andrzej Krężałek, Krzysztof Szmyd, Piotr Wnęk, Andrzej Kludacz, Piotr Szczurek, Mariusz Wierdak, Maciej Palion, Krzysztof Pączek, Andrzej Węgrzyn, Krzysztof Soliński i Robert Szmyd.

We wrześniu sekcja kobieca naszej jednostki reprezentowała gminę Chorkówka na II Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych , które tym razem odbyły się w Korczynie. Nasze panie zajęły I miejsce.

 

Przed wyjazdem na zawody powiatowe w Korczynie Stoją: J. Mroziński,
K. Więcek, M. Chryń, E. Soliński, M. Rajca, E. Garbacik, E. Mrozińska,
M. Dobrzańska. Klęcza: J. Wierdak, s. Rogala, A. Szydło, J. Garbacik, P. Szydło

 

 

2002

 

W lipcu nasza Jednostka brała udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Kopytowej. Na te zawody wystawiono 3 sekcje. Kobiety zajęły I miejsce.

W sierpniu druhowie naszej Jednostki uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej byłego proboszcza naszej parafii, księdza kanonika Jana Barcia. 

 

 

2003

W czerwcu OSP Kobylany organizowała Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Nasze druhny zajęły I miejsce w gr. C.

 

 

4 września 2003 roku parafię Kobylany nawiedziła w jasnogórskim obrazie Matka Boża. Druhowie i druhny przez kilka wcześniejszych dni brali czynny udział w przygotowaniach do tej uroczystości . W dniu nawiedzenia uczestniczyli w procesji niosąc cudowny obraz i asystowali mu w drodze do kościoła ze sztandarami. 

 

 

2004

9 i 10 marca nasza jednostka brała udział w akcji powodziowej na terenie Kobylan i Sulistrowej. 31 maja druhny z naszej jednostki reprezentowały gminę na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Krośnie. Zajęły I miejsce.

27 czerwca w Kopytowej odbyły się Gminne Zawody Sport.- Pożar. Naszą jednostkę reprezentowały 4 drużyny. Kobiety w gr. C zajęły miejsce I. 

15 sierpnia nasi strażacy uczestniczyli w Międzynarodowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Niżnym Miroszowie na Słowacji. Drużyna kobiet zajęła I miejsce (na 3 startujące sekcje), drużyna mężczyzn miejsce II (na 10 drużyn startujących).

 

2005

4 czerwca MDP chłopców w składzie: B. Krężałek, G. Soliński, M. Szmyd, K. Rogala, T. Makoś, T. Janik, K. Wierdak, M. Czapka brała udział w Turnieju Piłki Nożnej w Niżnym Miroszowie na Słowacji. Chłopcy zajęli tam II miejsce.

 

 

19 czerwca 4 drużyny naszej jednostki brały udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Zręcinie. Kobiety gr. C zajęły I miejsce.

19 sierpnia odbyła się uroczystość wręczenia decyzji no włączeniu OSP Kobylany do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na uroczystość zaproszono: w-ce Prezesa Zarządu Głównego OSP- Janusza Koniecznego, Prezesa ZG OSP- Stanisława Mackosia, prezesa ZP OSP- Stanisława Kilara, Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie- Kazimierza Gładysza, Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie- Janusza Kawalca. Obecni również byli druhowie naszej Jednostki.

 

2006

 

W dniu 6 maja  nasza jednostka była organizatorem Zjazdu Gminnego OSP w Chorkówce. Zostały wybrane nowe władze Zarządu Gminnego OSP, w skład której weszli druhowie naszej jednostki:

- dh Jan Mroziński, jako zastępca komendanta gminy,

- dh Mariusz Soliński , jako członek.

 

2007

 

Lipiec przynosi Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze w Żeglcach. Wystąpiły na nich cztery nasze drużyny: MDP chłopców (II m.), MDP dziewcząt (II m.),  kobiety (I m.), mężczyźni (III m.).

 

 

Żeglce 2007 r.

I rząd: R. Wierdak, M. Szajnicki, A. Węgrzyn, L. Widziszewski, T. Wierdak, K. Więcek, K. Kasprzyk, Bandyk.

II rząd:S. Dziadosz, M. Szajnicka, K. Mielech, M. Skwara, G. Soliński, P. Soliński, H. Szmyd, D. Wasłowicz. Klęczą: T. Janik, D. Wasłowicz, m. Czapka, M. Dobrzańska, M.Solecka, E. Garbacik, K. Janas, K. Czarnowska,D. Sypień.

 

W październiku zainstalowano w remizie urządzenie służące do selektywnego wywoływania naszej jednostki. Jego działanie polega na bezpośrednim włączeniu syreny alarmowej ze stanowiska dowodzenia PSP w Krośnie.

W grudniu żegnaliśmy naszego kolegę, Zbigniewa Majchrowicza, który był długoletnim członkiem jednostki, pełnił funkcję w Zarządzie i był jednym z naszych kierowców. Miał 51 lat.

 

2008

 

25 maja drużyna kobieca brała udział w V Powiatowych Zawodach Sportowo ? Pożarniczych w Korczynie, gdzie zajęła I miejsce

6 czerwca 3 nasze drużyny uczestniczyły w Gminnych Zawodach Sportowo ? Pożarniczych, które odbyły się w Świerzowej Polskiej. Drużyny uplasowały się na miejscach:

M.D.P. ? chłopcy ? I miejsce

Gr. C ? kobiety ? I miejsce

 

Świeżowa Polska 2008, Zawody Gminne. Kobieca drużyna Pożarnicza z Kobylan. Stoją od lewej: K. Więcek (mechanik), E. Mrozińska,M. Solecka, K. Janas, M. Czapka, E. Garbacik, M. Szajnicka,

J. Szajnicka, M. Dobrzańska

 

W miesiącu sierpniu nasza Jednostka zorganizowała IV międzynarodowe z udziałem drużyn Słowackich (Niżny Miroszow, Wyżny Miroszow), jednostek naszej Gminy ( Kobylany, Kopytowa, Machnówka, Leśniówka) oraz jednostek z Równego i Łęk Dukielskich ? Gmina Dukla, a także Jednostka z Krościenka Wyżnego.

27 czerwca 2008 r. po gwałtownych ulewach została zniszczona droga Toki-Krosno na terenie Kobylan.

 

Zniszczone rondo w Kobylanach

 

2009

 

2 sierpnia zorganizowaliśmy V Międzynarodowe Zawody Sportowo- Pożarnicze z udziałem drużyn z Łęk Dukielskich, Krościenka Wyżnego, Kopytowej, Kobylan i Niżnego Miroszowa (Słowacja).

13 grudnia 2009r. w Kobylanach, w 28 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie wyremontowanego pomnika "Cześć Poległym". 
Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania hymnu państwowego, przypomniano historię pomnika i jego losy oraz został odczytany list od Witolda Sulimirskiego który obecnie mieszka w USA i nie mógł przybyć na tą uroczystość. 
Symboliczną wstęgę przecięli i wieńce pod pomnikiem złożyli m.in.: przedstawiciele rodziny Sulimirskich, senator Stanisław Zając, Wojewódzki Konserwator Zabytków Grażyna Stojak, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, senator Stanisław Piotrowicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpackiego NSZZ "Solidarność" w Krośnie, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tadeusz Majchrowicz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki, sołtys Kobylan Kazimierz Kludacz, radnymi Gminy Chorkówka Andrzej Wierdak i Paweł Jakieła, delegacja mieszkańców Kobylan. 
W dalszej części uroczystości odbyła się msza św. w kościele parafialnym pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kobylanach, koncert chóru "Cantate" z Iwonicza pod kierunkiem ks. Kazimierza Piotrowskiego oraz poczęstunek w Domu Ludowym w Kobylanach.

W uroczystościach brali udział strażacy z OSP Kobylany.

 

Zdjęcie z uroczystości odsłonięcia pomnika "CZEŚĆ POLEGŁYM" z roku 1932

 

2010

 

W miesiącu maju nasz region nawiedziły liczne ulewy, które spowodowały zagrożenie dla ludzkości naszego regionu. Druhowie naszej jednostki aktywnie uczestniczyli przy zabezpieczeniu zagrożonych gospodarstw. Zastępy naszej jednostki w okresie od 19 maja do 20 czerwca 7-krotnie brały udział w akcjach ratowniczych i przy likwidacji powstałych szkód w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza, Ropczyc, Mielca i Jasła. Pomagali żołnierzom i innym ratownikom z OSP i PSP w ewakuacji ludzi i zwierząt. Nasza jednostka była zadysponowana przez PSP w Krośnie.  

 

Druhowie z Kobylan w Tarnobrzegu

 

 

29 sierpnia 2010 roku OSP Kobylany obchodziła uroczystość 100-lecia istnienia. Uroczystości rozpoczęła uroczysta msza św. polowa obok remizy. Celebrował ją pochodzący z Kobylan ks. prof. dr hab. Władysław Głowa z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przy ołtarzu towarzyszyli mu : ks. proboszcz Tadeusz Urban , wikariusz ks. dr Grzegorz Sobota i księża, którzy wcześniej pracowali w parafii: ks. Andrzej Pokrywa, ks. Andrzej Szkoła i ks. Marek Siedlecki. Na początku mszy ks. Głowa i przedstawiciele społeczności Kobylan powitali nowego proboszcza i wikariusza.

Homilię wygłosił ks. prof. Władysław Głowa. Na wstępie mówił: ?to już sto lat przenikliwy głos syreny alarmowej , bez względu na pogodę i porę roku, rozrywa w Kobylanach ciszę nocy i gwar dnia. Przerywa sen, pracę i odpoczynek strażaków ochotników z Kobylan, śpieszącym z pomocą życiu i mieniu swoich sąsiadów, przyjaciół i krewnych, zagrożonych przez żywioł ognia,  wezbrane wody, nawałnice i huragany. Jest to niezwykle szlachetna i odpowiedzialna służba?. Dalej ks. prof. podkreślał, że posługa strażaka to nie jest wypinanie piersi do odznaczeń. To nie wypolerowane do defilady buty i odprasowane mundury. To narażanie własnego życia dla dobra innych.

 

Ks. prof. Władysław Głowa święci sztandar OSP Kobylany

 

W homilii nie zabrakło wspomnień i wzruszeń, ponieważ ks. prof. Wł. Głowa wychowywał się w dzieciństwie z wieloma kolegami, którzy potem byli lub po dziś dzień są strażakami. Wspominał m.in. swojego kolegę z ławy szkolnej i drużyny piłkarskiej, a późniejszego prezesa OSP Kobylany, Edwarda Solińskiego, który był obecny na mszy św.

Po homilii ks. Głowa poświęcił nowy sztandar , który został zakupiony przez mieszkańców wsi i figurkę patrona strażaków, św. Floriana.

We mszy św. oprócz druhów strażaków uczestniczyli licznie mieszkańcy Kobylan i zaproszeni goście, m.in.: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego ?Bogdan Rzońca, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego-Józef Szajna,

Starosta Powiatu Krośnieńskiego-Jan Juszczak, Przewodniczący rady Powiatu- Kazimierz Krężałek, Wójt Gminy Chorkówka- Andrzej Koniecki, Zastępca Komendanta PSP w Krośnie- Jan Szmyd, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Janusz Konieczny. Przybyli też radni gminy i druhowie z zaprzyjaźnionych jednostek Osp oraz delegacje z HDZ ze Świdnika i Niżnego Miroszowa na Słowacji.

Po mszy św. miała miejsce uroczystość wciągnięcia na maszt flagi związkowej OSP. Odegrany został hymn państwowy. Następnie dh Jan Mrozowski przedstawił historię i działalność OSP Kobylany. Po jego odczycie radni wsi, Paweł Jakieła i Andrzej Wierdak, przekazali sztandar na ręce Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Janusza Koniecznego, a ten wręczył go naczelnikowi Janowi Mrozińskiemu, który przekazał go pocztowi sztandarowemu. Wiceprezes odznaczył sztandar Złotym Znakiem Związku.

 

Odznaczenie sztandaru Złotym Znakiem Związku

 

List Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka

 

W dalszej części uroczystości Komendant Gminny OSP dh -Adam Łukaszewski i Prezes Zarządu Powiatowego OSP- Jan Kilar wyczytali wszystkich zasłużonych strażaków , którzy na przestrzeni kilkudziesięciu lat swoją pracą i poświęceniem wpisali się w karty historii OSP Kobylany. Zostali oni odznaczeni medalami i odznaczeniami.

Złoty Znak Związku:

Jan Mroziński

Medal Chomicza:

Edward Soliński

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Józef Subik

Krzysztof Więcek

Maciej Palion

Mariusz Chryń

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Franciszek Jop

Janusz Chryń

Andrzej Węgrzyn

Bernard Mroziński                                                                        

Mariusz Soliński                              

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:

Elżbieta Klisiewicz (Garbacik)

Elwira Mrozińska

Barbara Deptuch (Janas)

Agata Szydło

Joanna Wierdak

Małgorzata Wierdak

Karolina Janas

Małgorzata Solecka (Janas)

Albert Rogala

Bogdan Czapka

Krzysztof Szmyd

Marek Załaziński                                                                      

Marian Niekowal

Tomasz Wierdak
Krzysztof Pączek

Wzorowy Strażak:

Monika Czapka

Bartłomiej Krężałek

Marcin Wierdak

Michał Szajnicki

Odznaczenia ?Za Wysługę Lat?:

60 lat ? Józef Szmyd

50 lat ? Jan Mrozowski

45 lat ? Lucyna Głowa

45 lat ? Kazimierz Krężałek

45 lat ? Bolesław Wierdak                                                 

40 lat ? Andrzej Krężałek

40 lat ? Józef Buczyński

35 lat ? Wiesław Rogala

25 lat ? Robert Szmyd

25 lat ? Jerzy Poręba

20 lat ? Leopold Widziszewski

20 lat ? Krzysztof Soliński

15 lat ? Tomasz Wierdak

15 lat ? Tomasz Krężałek

10 lat ? Artur Sypień

10 lat ? Bartłomiej Hacz

5 lat ? Tomasz Janik

5 lat ? Mateusz Sypień

 

2011

 

W styczniu nasza jednostka otrzymała nowy lekki samochód ratowniczo- gaśniczy na podwoziu Renault Trafic.

 

 

5 marca 2011 roku miało miejsce poświęcenie nowego samochodu strażackiego marki Renault, które zostało przekazane naszej jednostce.

Uroczystości rozpoczęły się wymarszem strażaków spod remizy do kościoła parafialnego, gdzie miała odbyć się uroczysta msza święta z udziałem braci strażackiej, zaproszonych gości i społeczności Kobylan.

Mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Tadeusz Urban, on również wygłosił homilię. Podkreślił w niej, jak ważna, niebezpieczna  oraz odpowiedzialna jest służba strażaków ochotników i podziękował wszystkim strażakom za ich zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Nadmienił, że zawsze można na strażakach polegać, jeśli chodzi o sprawy kościoła i wiary, że bezinteresownie i z ochotą angażują się w okresie Wielkanocy,  kiedy pełnią wartę przy Grobie Pańskim, w dzień Bożego Ciała, gdy asystują kapłanowi niosącemu monstrancję, niosą krzyż podczas Drogi Krzyżowej i zabezpieczają drogi podczas wszystkich uroczystości , które odbywają się na zewnątrz kościoła.

 

Poświęcenie samochodu

 

W maju parafię wizytował ks. Bp.  Marian Rojek. Strażacy z OSP Kobylany i Sulistrowa stworzyli szpaler powitalny.

 

Ks. Biskup w drodze do kościoła pomiędzy druhami W. Solińskim (OSP Kobylany) i  K.  Okońskim  (OSP Sulistrowa).

 

4 maja ? święto św. Floriana.

W kościele mszę św. odprawił ks. Grzegorz Sobota. Podziękował on w swoim i ks. proboszcza imieniu, który nie mógł być obecny na Eucharystii, wszystkim strażakom za ich trud i zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Mówił: ? Ci ludzie swoją przydatność udowadniają nie tylko podczas pożarów, powodzi i nawałnic, ale także w zwykłych codziennychsprawach.
Mogą oni podnosić głowę wysoko, bo nigdy nie zawahali się , gdy trzeba było podjąć walkę o ludzkie życie. Nigdy nie odwrócili się od potrzebujących ratunku.?

 

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystościach św. Floriana 2011.

 

23 czerwca, w święto Bożego Ciała, strażacy naszej jednostki, jak co roku  aktywnie uczestniczyli w uroczystościach, nieśli baldachim, asystowali księdzu niosącemu Najświętszy Sakrament i dbali o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy brali udział w procesji do czterech ołtarzy.

 

 

 17 lipca w Świerzowej Polskiej odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze.

OSP Kobylany wystawiła w zawodach trzy drużyny: MDP dziewcząt, MDP chłopców i drużynę seniorów.

Wielkim sukcesem w tegorocznych zawodach był występ dziewczyn z MDP Kobylany. Dziewczyny w składzie: Paulina Bandyk, Natalia Dudycz, Julia Jakieła, Kinga Jakieła, Paulina Jakieła, Oliwia Rogala, Julita Skrzęta, Gabriela Szmud i Aleksandra Szymańska zajęły I miejsce w kategorii MDP dziewcząt .

Warto nadmienić, że Julia Jakieła z Kobylan była najmłodszą uczestniczką całych zawodów, co zostało zauważone przez przedstawicieli Zarządu Powiatowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnie. Julia otrzymała nagrodę rzeczową i dyplom.

18 sierpnia druhowie z naszej miejscowości, delegacja z OSP Szczepańcowa i przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Krosna oraz mieszkańcy Kobylan i ościennych miejscowości, żegnali śp. Wita Samborowskiego, zasłużonego strażaka, odznaczonego wieloma orderami i medalami, również państwowymi. Wit Samborowski był wieloletnim komendantem OSP Kobylany. Ustąpił ze stanowiska w 1996 roku. W sierpniu odszedł na wieczną służbę.

 

Druhowie z Kobylan niosą swojego dawnego naczelnika

 

15 października nasza jednostka otrzymała specjalistyczną torbę ratowniczą PSP R1 oraz deskę ortopedyczną. Zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 zapewnia udzielanie poszkodowanym na miejscu zdarzenia pierwszej pomocy medycznej, przez wyszkolonych strażaków według procedur ratowniczych oraz dokumentowania tych działań. Konstrukcja torby zapewnia szybki dostęp do całego sprzętu po jej otwarciu.

Zastosowanie:

- Zabezpieczanie dróg oddechowych

- Prowadzenie oddechu kontrolowanego lub wspomaganego

- Unieruchamianie złamań oraz podejrzeń złamań lub zwichnięć

- Zapewnianie komfortu termicznego

- Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran

- Opatrywanie oparzeń

10 października na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce odbyły się doroczne ćwiczenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chorkówka. Ćwiczenia odbywały się na dwóch obiektach w muzeum. Zadaniem strażaków było ugaszenie pożaru, który wybuchł na terenie zabytkowego budynku administracyjnego kopalni oraz budynku tzw. "Kanadyjki", która góruje nad wierzchołkami drzew. To właśnie ?Kanadyjki? rozwierciły na początku XX wieku najbogatsze w polskim przemyśle złoża ropy naftowej, świetnie sprawdzały się w trudnym karpackim terenie i wierciły do 1500 metrów . Dodatkowo ćwiczenia obejmowały koordynację działań 9 jednostek straży pożarnej, ćwiczenia z ratownictwa medycznego i zabezpieczenie terenu.

Ćwiczenia gminne przeprowadzane są co roku i mają na celu ciągłe podnoszenie poziomu wyszkolenia strażaków, sprawdzenie systemu alarmowania, systemu łączności i co najważniejsze... utrzymania pełnej gotowości do działań ratowniczo - gaśniczych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ćwiczeniami kierowali funkcjonariusze PSP z Krosna.

 

 

15 grudnia 2012 roku w Iskrzyni  Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Krośnie zorganizował I Powiatowy Konkurs Kronik OSP. Zaprezentowano kilkanaście kronik z różnych jednostek. Nie przyznawano tym razem I, II i III miejsca a jedynie trzy wyróżnieni. Nasza kronika otrzymała jedno z wyróżnień za właściwe dokumentowanie działalności OSP. Potwierdzaniem wyróżnienia jest dyplom.