Do góry

Kalendarz

Sierpień 2019
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Login Form

 SPONSORZY

OSP KOBYLANY:

 


  

 

 

Poczta

 

Licznik odwiedzin

Wszystkie odwiedziny 34902

24 stycznia odbyło się Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014.    Rozpoczął je z- ca prezesa Maciej Palion, który na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy  pamięć zmarłej druhny Małgorzaty Dobrzańskiej i pułkownika pożarnictwa Tadeusza Kubita. Następnie powitał wszystkich zgromadzonych, a w szczególności zaproszonych gości: Bryg. Zbigniewa Nowaka z KM PSP w Krośnie, Prezes ZG Kazimierza Gładysza, Komendanta Gminnego ZOSP RP Adama Łukaszewskiego,  Pułkownika Mieczysława Prugara, z-cę wójta gminy Chorkówka Dariusza Batora, Prezesa Victorii Kobylany Kazimierza Krężałka, radnego gminy Andrzeja Wierdaka,  Przew. Koła Gospodyń Wiejskich Lucynę Głowę, sołtysa wsi Kobylany Kazimierza Kludacza.

Na wstępie przewodniczący dh Kazimierzx Krężałek odczytał porządek zebrania. Następnie w-ce prezes Zarządu Maciej Palion odczytał sprawozdanie z działalności  OSP w Kobylanach za rok 2014. Po nim sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik dha Barbara Deptuch. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący  Kazimierz Krężałek. Plan działalności i plan finansowy na rok 2015 przedstawił sekretarz dh Wacław Soliński.

Następnym punktem zebrania były wystąpienia gości. W międzyczasie na zebranie dotarł Podkarpacki Komendant Wojewódzki KW PSP w Rzeszowie nadbryg. Bogdan Kuliga  z Kapelanem KW i KM PSP Rzeszów ks. Pawłem Samborskim.  Zostali oni serdecznie powitani przez naczelnika Jana Mrozińskiego i wszystkich zebranych. Nadbrygadier Bogdan Kuliga skierował słowa uznania dla druhów z OSP Kobylan za ich działalność, wygląd remizy i nienaganne utrzymanie sprzętu

Następnie Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi OSP Kobylany. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie Zarządowi w głosowaniu jawnym. Przegłosowano plan pracy i plan finansowy na rok 2015, który został przyjęty jednogłośnie. Po tym przewodniczący komisji uchwał i wniosków odczytał podjęte uchwały oraz przyjęte wnioski.

 

Oto kilka zdjęć. Resztę zdjęć można obejrzeć w zakładce "Inne" -> "Galeria"

 

Swoją obecnością zaszczycił nas po raz kolejny nadbryg. Bogdan Kuliga, Podkarpacki Komendant Wojewódzki KW PSP

 

 

 

Przemawia bryg. Zbigniew Nowak, po lewej dh Adam Łukaszewski

 

Obecny na zebraniu był Kapelan KW i KM w Rzeszowie ks. Paweł Samborski

 

Stoją od lewej: płk pożarnictwa Mieczysław Prugar, nadbryg. Bogdan Kuliga, naczelnik OSP Kobylan Jan Mroziński oraz prezes ZG Zbigniew Gładysz

 

Sprawozdanie z działalności OSP Kobylany za rok 2014 przeczytał z-ca prezesa dh Maciej Palion.

 

Czytanie sprawozdań: członkowie Zarządu - od lewej sekretarz dh Wacław Soliński, skarbnik dh Barbara Deptuch oraz naczelnik Jan Mroziński

 

Dh Marek Załaziński, Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków przedkłada projekty uchwał

 

Nadbryg. Bogdan Kuliga i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Kazimierz Krężałek przeglądają kronikę OSP Kobylany

 

Pamiątkowe zdjęcie

 

 

Uczestniczy zebrania

 

 

 

Z okazji zbliżającego się Nowego Roku Zarząd OSP w Kobylanach składa wszystkim serdeczne życzenia, pokoju, życzliwości i pojednania. Niech 2015 rok będzie wolny od zmartwień i problemów, bogaty w pomyślne wydarzenia i ludzką serdeczność.